ค้นหางานสายอาชีพ ช่างซ่อมรถยนต์ ทำงานประจำมีประสบการณ์

ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวไกลทำให้บริษัทผลิตรถยนตร์ค่ายต่างๆ เฟ้นหา ช่างซ่อมรถยนต์ ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามกฎระเบียบการศึกษาภาคบังคับ เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องยนต์ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์ แต่ยังต้องรวมถึงความซื่อสัตย์ในการคิดราคา หรืองานบำรุงรักษารถยนต์ ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องมีความซื่อสัตย์ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสมเหตุสมผลด้วย โดยสอบถามอาการจากลูกค้า เริ่มจากการที่ลูกค้านำรถเข้ามาพร้อมกับบอกอาการของรถ แล้วตรวจสอบวิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง จากนั้นเราก็จะต้องวินิจฉัยจากอาการว่ามันเกิดข้นจากสาเหตุอะไรซึ่งเราจะใช้วิธีการทดลองขี่หรือลองสตาร์ทเครื่องและสังเกตการทำงานของจุดต่างๆ โดยอาศัยหรือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้ประสบการณ์ของช่างซ่อมเป็นอย่างมากในการที่จะวินิจฉัยอาการของรถว่ามีสาเหตุมาจากอะไร หรือผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องตรงจุด เราก็จะซ่อมได้เร็ว ลูกค้าก็จะมีความสุข หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การทำงานของช่างซ่อมรถยนต์เป็นงานที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของ ช่างซ่อมรถยนต์ ซึ่งถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์มากพอที่จะแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรถของในด้านต่างๆ ได้มาก ลูกค้าก็จะรู้สึกประทับใจและไว้วางใจเรามากขึ้น โดยสภาพการทำงานจะทำงานภายในอาคารที่เปิดโล่งไม่ติดแอร์ อาชีพที่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์จะต้องทำงานร่วมด้วยก็อาจจะมีไม่เยอะ เนื่องจากต้องทำงานกับเครื่องยนต์ นิสัยที่คนเป็นช่างควรมีน่าจะเป็นเรื่องความอดทน เพราะการทำงานจะค่อนข้างหนัก บางครั้งต้องทำงานใต้ท้องรถยนต์ และบางทีก็อาจจะต้องอดทนกับลูกค้าของเราด้วยเพราะส่วนหนึ่งของงานช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ก็คืองานบริการ ต้องผจญกับคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องมีประสบกับปัญหาการเปื้อนคราบน้ำมันต่างๆ สิ่งที่อาชีพนี้มอบให้กับตัวผู้ประกอบอาชีพก็คือ การเติมเต็มทั้งในเรื่องความชอบและรายได้ ช่างซ่อมรถยนต์จึงต้องมีชุดฟอร์มใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่การทำงานจะใช้มือทำงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคุณค่าที่อาชีพนี้มีต่อสังคม ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละบ้านก็จะมีรถขอตัวเองยิ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องใช้รถในการเดินทางหรือไปทำงาน ซึ่งต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ อาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ก็เป็นคนช่วยในการดูแลรถของเขา เพราะถ้าเกิดรถที่เป็นยานพาหนะสำคัญของเขาเสียหรอใช้ไม่ได้ก็จะเกิดความลำบากในการเดินทาง

ข้อควรคำนึงถึงในการคัดเลือก ช่างซ่อมรถยนต์

1. ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนตร์ จดจำชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างแม่นยำ บางครั้งอาจต้องทำงานล่วงเวลาบ้าง ผลกระทบด้านลบที่มีต่อตัวผู้ประกอบอาชีพ ถ้าเราออกแบบการซ่อมไม่ดีก็อาจะมีอาการล้า ปวดหลัง เพื่อให้งานเสร็จตามที่ลูกค้าต้องการ การเติบโตในสายงานของอาชีพนี้ถ้าเป็นช่างที่ทำงานประจำในร้านซ่อม ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ และระบบส่งถ่ายกำลังหล่อลื่นตามข้อต่างๆ ขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่น หรือศูนย์บริการก็จะมีการเลื่อนระดับเป็นหัวหน้าช่างขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นเข้าของร้านหรืออู่ของตัวเอง ก็น่าจะเป็นจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนทำงานต้องเป็นคนสู้งานละเอียด ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นที่อาจจะทำให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรืออาจจะต่อยอดจากร้านซ่อมไปเป็นร้านประดับยนต์ เป็นร้านอะไหล่ก็สามารถทำได้ มีความจำดีในการถอดประกอบเครื่องยนต์ได้ครบทุกชิ้น หลังจากทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนต์แล้ว

2. ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ อาชีพนี้ใครอยากจะทำก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องเรียนมาโดยตรง เราอาจจะเริ่มจากการเก็บประสบการณ์ด้วยการดูแลรถอย่างง่ายๆ ลักษณะงานเป็นงานที่หนัก ต้องใช้แรงมาก แหล่งความรู้ที่แนะนำสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็มีหลายที่ จึงต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าช่วยในการซ่อมแซม โดยเฉพาะรถยนต์ รถบรรทุก ช่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ส่วนใหญ่แล้วอู่ซ่อมรถแต่ละที่เจ้าของมักมีฝีมือและประสบการณ์มากพอที่จะช่วยให้รถของคุณหายจากอาการชำรุดได้อยู่แล้ว ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ในการซ่อมแซมเป็นอย่างดี มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่องานสูง การที่รถเกิดการเสียหายจนต้องซ่อมแซมรถยนต์ของเรานั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ารถเมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะต้องมีการสึกหรอเกิดขึ้นบ้าง เน้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งตนเองและผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้เราประทับใจถึงความใส่ใจในการบริการ

3. ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ ปัจจุบันรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เป็นเหตุให้เราต้องซ่อมแซม และนี่ยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอีกนะที่จะเป็นสาเหตุให้เราต้องนำรถไปซ่อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในเรื่องการเดินทาง ในเมื่อการซ่อมแซมรถถือเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ หรือแม้แต่เครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับมนุษย์ ดังนั้นเมื่อมีการนำรถเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม และเมื่อรถยนต์มีปัญหาผู้ใช้มักจะให้ช่างฟิตหรือช่างซ่อมรถยนต์ โดยเราควรได้รับการอำนวยความสะดวก รวมถึงการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเรานั่นเอง เราก็ควรเลือกอู่ที่ดีที่จะซ่อมแซมให้รถเรากลับมาอยู่ในสภาพดีหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่ทำได้ มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องยนต์นั้น แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอู่ไหนดีหรือไม่ดี หากว่าเรานั้นไม่เคยใช้บริการมาก่อน

4. ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องรู้ในรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องยนตร์ อู่ซ่อมรถที่ควรที่ดี ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ ดูแลซ่อมแซมให้ ควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ดังนั้นความต้องการช่างซ่อมรถยนต์ในตลาดแรงงานยังมีอยู่ในระดับสูง เมื่อเราสอบถามเรื่องของการซ่อมแซมรถ นอกจากนี้จะได้รับค่าจ้างตามระดับฝีมือที่สูงขึ้นด้วย ช่างซ่อมรถยนต์จึงมีโอกาสเข้าทำงานได้ทั้งในภาครัฐ ในศูนย์ซ่อมของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เราควรทราบเกี่ยวกับการซ่อมรถของเรา ผู้ที่มีพื้นฐานและมีใจรักในอาชีพนี้ ซึ่งการที่ให้ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และชัดเจนนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้จริงๆ ความเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกฝีมือเพิ่มเติมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งควรเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไม่ว่าจะมาตรฐานที่เราว่านี้ไม่ได้หมายถึงขนาดอู่ซ่อมรถว่าเล็กหรือใหญ่