เทคนิคการจัดทำเอกสาร หางานสมุทรปราการ ก่อนการสมัครงานจริง

การตั้งเป้าหมายชีวิตที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความหมาย ทั้งในแง่ของอาชีพ การงาน และการใช้ชีวิต สามารถเสนอความคิดเห็น มุมมอง ความรู้ที่แตกต่างร่วมกับทีม รวมไปถึงรับฟังคนในทีมโดยปราศจากอคติ ช่วยให้คุณตั้งหลักวางเป้าหมายชีวิต พร้อมแบบร่างแผนการที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น ให้นึกถึงสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แล้วเขียนลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าตั้งใจมุ่งไปเรื่องใด มีแผนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพียงแค่แผนการเดียว แนวคิดนี้ไม่เชื่อเรื่องความสำเร็จแบบสำเร็จรูปที่สังคมตีกรอบมา และสามารถตอบโจทย์เป้าหมายร่วมของทุกคนในทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กันได้

การวางแผนชีวิตปัจจุบันของคุณ ตั้งต้นด้วยชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้ ปล่อยให้คนอื่นมากำหนดความสำเร็จในชีวิตคุณ นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำลายอนาคตของคุณเองด้วย มีเป้าหมายที่อยากทำให้งานและชีวิตของคุณสำเร็จไปในทิศทางไหน ส่งผลให้เสียเวลาทั้งฝ่ายคุณเองที่ต้องมาสัมภาษณ์งานที่สุดท้ายคุณอาจจะไม่ชอบแล้ว เป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน ยังส่งผลให้เสียเวลากับฝ่ายผู้รับสมัครงานที่ต้องคัดเลือกพนักงานใหม่ด้วยเช่นกัน เป้าหมายของคุณให้ชัดเจนและเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้

สิ่งที่ผู้ หางานสมุทรปราการ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

1. ความรู้ (Knowledge) สามารถเกิดรายได้ขึ้นมาย่อมเป็นเรื่องที่ดีและน่าพึงพอใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ที่ตั้งเอาไว้จะต้องมีเครืองมือที่ใช้ในการวัดผลได้ เพื่อให้รู้ว่าเป้าหมายนั้นๆที่เราได้ลงมือทำสำเร็จครบถ้วน ข้อสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจของเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยืนยาว

            1.1 ทักษะ (Skills) เป้าหมายในแต่ละช่วงระยะเวลาจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้น เครื่องมือที่ช่วยให้ทำตามเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นระบบที่มีความชัดเจนไม่ใช่ใช้แค่ความเพ้อฝันหลัก ใส่เป้าหมายของเราลงไปในแต่ละช่อง ใส่ได้ทุกอย่าง ไม่จำกัดจำนวนเป้าหมาย เหมือนกับเวลาที่คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ในสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของคนอื่นเช่นกัน ทบทวนเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ แล้วเลือกเป้าหมายที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดในแต่ละระยะออกมา เครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว เห็นภาพของสิ่งที่เราต้องโฟกัสได้ดีมากขึ้น ขั้นต่อไปเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ชอบงานที่ต้องพบปะผู้คน ได้ใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ฝึกการเข้าหาคนอื่น

            1.2 บุคลิกภาพ (Personality) ปัจจุบันมีผู้คนเป็นจำนวนมากล้วนให้ความสนใจและพร้อมที่จะลงมือทำอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าถ้าเรามีเป้าหมายต่างๆ การใช้ชีวิตทุกคนล้วนมีเป้าหมายไม่ว่าจะทำเพื่อตัวเอง เพื่อคนที่รัก เพื่อสังคมหรือแม้กระทั้งเพื่อคนอื่นที่รู้จักและไม่รู้จัก สร้างความก้าวหน้าและคุณจะมีโอกาสได้ทำตามเป้าหมายที่หวังไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังได้ และบางครั้งอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขา ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งเร้ารอบตัวต่างๆเข้ามายั่วยุพาเราหลุดจากเป้าหมายที่ดีที่เราตั้งเอาไว้ มากกว่าที่ที่อื่นเสนอให้ เป้าหมายของคุณต้องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อของคุณ ตั้งใจที่จะทำดังนั้นในบทความนี้ผมจึงมีเครื่องมือวิธีคิดที่ช่วยให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

2.การปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal) จากนั้นลองมองหางานที่เข้าข่ายความต้องการนี้โดยดูจากลักษณะงานของอาชีพต่าง ๆ ว่ามีอะไรที่ตรงกันบ้าง ต้องการทำธุรกิจไปเพื่ออะไร และสิ่งที่เราทำอยู่ถูกต้องตามความต้องการของเรา การตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานได้หรือเปล่า

            2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร (Competency) สมัครงานที่ต้องเริ่มหางานใหม่อีกครั้ง ยังพร้อมเปิดรับโอกาสดี ๆ โอกาสใหม่ ๆ เป้าหมายควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน คุณควรรู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นด้วย และฝ่ายผู้รับสมัครงานที่ต้องเริ่มทำการประกาศหาคนใหม่ เริ่มสัมภาษณ์งานกันใหม่ วางแผนปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในปีหน้า ชีวิตคนเราเหมือนการเดินทางแบบจุดต่อจุด เห็นไหมคะเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่ จงบังคับตัวเองให้ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ ความสำเร็จและเตรียมพร้อมออกเดินทางไปสู้เป้าหมายใหม่ที่ใหญ่และท้าทายกว่าเดิม ต้องใช้ทั้งเหตุผลและความรู้สึกเมื่อต้องพิจารณาคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของผู้สมัครงานที่เราต้องการ

            2.2 ทัศนคติ (Attitude) เป้าหมายที่ดีจะต้องวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้อย่างชัดเจน เพราะจะทำให้เห็นถึงระยะทางของความก้าวหน้าได้ว่า เราเข้าใกล้เป้าหมายมากแค่ไหนแล้ว นอกจากนี้หลายบริษัทยังเจอปัญหาพนักงานใหม่ตอบตกลงเข้าทำงานแล้ว แต่จู่ ๆ เกิดเปลี่ยนใจกะทันหัน รู้ลำดับขั้นตอนว่าควรทำอย่างไร และยังมีความรับผิดชอบให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จ ความยืดหยุ่นจะทำให้คุณไม่รู้สึกกดดันกับแผนจนเกินไป เพราะลังเลว่าไม่น่าจะเหมาะสมกับงานนี้ มีความสมเหตุสมผลกับความเป็นจริง และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจและเข้าถึงมันได้อย่างแท้จริง นี่ก็ถือเป็นการเสียเวลาทั้งฝ่าย

            เป้าหมายความมั่นคงในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เป็นนักประชาสัมพันธ์เหมาะสมไหม หรือจะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ได้หรือไม่ เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายอย่างมีทิศทาง เป้าหมายในชีวิตที่สำคัญสำหรับคนทำงานหลายๆ คน เราจำเป็นต้องมีการกำหนดจุดที่เราอยากไปถึง สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมดุลให้ชีวิตได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *