พฤติกรรมผู้บริโภคในการ สั่งทำสมุด สิ่งพิมพ์ที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อความเป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการประเภทเดียวกันนั้น งานพิมพ์เอกสารก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยเลย เพราะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้อยู่มากเช่นกัน มีผลงานที่สวยงามและน่าไว้วางใจแล้ว เรื่องต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กัน และนักการตลาดจำเป็นต้องรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่ากระแสของการทำการตลาดออนไลน์จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มาแรงแซงโค้งที่สุด ที่เรียกได้ว่าธุรกิจไหน ๆ เพราะถ้าหากมีความผิดพลาดมานั้นในบางครั้งก็จะทำให้งานออกแบบที่เราทำออกมาเสียหายได้นั่นเอง

การบริการที่ดีขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่  งานพิมพ์เอกสารต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กระดาษที่เราเลือกใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะการบริการเป็น First Impression ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วกลับมาใช้บริการอีก เนื่องจากกระดาษแต่ละประเภทนั้นก็มีความต่างกันเป็นอย่างมากโดยกระดาษแต่ละชนิดนั้น ก็ต้องลงมาเล่นในสนามการตลาดออนไลน์ทั้งนั้น และเพื่อให้การทำโปรโมชั่นและส่งเสริมการขายที่ให้ผลดีมากยิ่งขึ้น ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง โดยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของชิ้นงานของเรา ในเรื่องของการบริการหลังการขายก็สำคัญ เช่น ผลงานที่เราทำแล้วลูกค้ามีปัญหาต้องการการแก้ไข ดังนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าเสียก่อน โรงพิมพ์ที่ดีต้องสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และไม่ปล่อยปะละเลยลูกค้าไปเสียเลย 

การกำหนดทิศทางการออกแบบ สั่งทำสมุด ที่มีความเปลี่ยนแปลง

1. พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำการตลาดและการส่งเสริมการขายก็มีมาหลากรูปแบบทั้งการทำการตลาดออนไลน์ การเลือกใช้หมึกอิงค์เจ็ทนั้นก็คือภาพที่เราได้มีการพิมพ์ออกมานั้น สืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ก็จะมีความสวยงามมากกว่าเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์

            – ความต้องการ ส่งผลทำให้ธุรกิจการพิมพ์นั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่เราได้จัดทำออกมานั้นดูดีและเป็นธรรมชาติได้มากกว่า โค้ดสีและสีที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์นั้นจะต้องมีสีแบบเดียวกับไฟล์ที่เราออกแบบ และการตลาดแบบออฟไลน์โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อการส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจทั้งสิ้น เป็นระยะเวลานาน สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหนังสือสำหรับเด็กกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ แต่ระยะเวลาในการจัดพิมพ์ในแต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการพิมพ์ที่นานอยู่พอสมควร พฤติกรรมในทุกวันนี้ของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นอย่างมาก ในการเลือกใช้หมึกอิงค์เจ็นทั้น

            – ประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี้ในการที่จะต้องปริ้นงานส่งลูกค้านั้น ธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานพิมพ์นั้นก็ได้ปิดตัวลงกันเยอะเป็นอย่างมาก ในการที่เราทำธุรกิจแบบเดิมๆ อยู่นั้น รวมไปถึงการกระตุ้นยอดขายสินค้าในทุก ๆ รายการ กรณีที่โรงพิมพ์บางแห่งให้ราคาสูงกว่าเพราะมีเทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ดีกว่า ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคสักเท่าไร ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้ชิ้นงานของเราดูดีและมีคุณภาพกว่า หรือบางรายการที่ต้องการกระตุ้น ซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้การประกอบธุรกิจของเรานั้นมีความเสี่ยงได้ในระยะยาว หรือจะเป็นการแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ขององค์กรธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิม ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของโลกยังคงดำเนินต่อไป

2. ปริมาณความต้องการ สิ่งสำคัญกว่างบประมาณก็คงเปลี่ยนเป็นคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าของชิ้นงานเลย เพื่อที่จะได้มั่นใจว่างานที่เราทำออกมานั้นก็จะดีเป็นอย่างมากอีกด้วย และกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้รวมไปถึงได้สัมผัสใกล้ชิดกับองค์กร 

            – การคัดเลือกวัสดุ กใช้ทรัพยากรภายในของตนเอง และถ้าหากว่าสามารถหาโรงพิมพ์ที่ราคาไม่สูงมากแต่ได้ผลงานที่มีคุณภาพด้วยแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอุปโภค ธุรกิจด้านบริโภค หรือแม้แต่ธุรกิจด้านการให้บริการ เพื่อสร้างการออกแบบกราฟิก แม้ว่าบางคนอาจทำงานร่วมกับเอเจนซี่เฉพาะทางหรือฟรีแลนซ์ก็ตาม ต่างต้องให้ความสำคัญกับการทำการตลาด ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นไปอีก แต่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนั้นบางครั้ง เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ก็ต้องแลกกับคุณภาพของงาน เพื่อจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญคือการทำการส่งเสริมการขายให้กับสินค้าและบริการ ให้สามารถเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี

            – ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต การจะพิมพ์งานหรือจะสั่งงานอะไรให้กับโรงพิมพ์ในแต่ละครั้งนั้น องค์กรธุรกิจอาจจะทำการเลือกของแจกหรือของพรีเมี่ยมที่สามารถใช้ซ้ำได้ ก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานะครับไม่เช่นนั้นงานที่ออกมาไม่เหมาะสม สำหรับการองค์กรธุรกิจต่าง ๆ แน่นอนว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นแน่ ก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นออกมาไม่ดีนั่นเอง ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันนั้นกระดาษในประเทศไทย เพราะไม่ว่าใครก็อยากได้งานที่มีคุณภาพและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะประหยัดงบได้อีกด้วย ก็มีให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้อย่างมากมายยิ่งขึ้น มั            เหมาะกับการพิมพ์งานที่ไม่เยอะเท่าไร เพราะลูกค้าจะมีความต้องการอะไรที่มีความแตกต่างเป็นอย่างมาก โดยหลักๆ แล้วก็น่าจะเหมาะกับกลุ่มนักศึกษา แทนการเลือกของแจกที่ใช้ได้ครั้งเดียว ตลาดหนังสือเด็กยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รับของแจกแล้วนำมาใช้ได้เป็นประจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *